Veileder i arbeidet med selektiv mutisme hos barn og unge

kr 275.00

Varenummer: 285 Kategori:

Beskrivelse

ISBN: 978-82-91689-14-2

Denne veilederen handler om barn og unge med tilstanden selektiv mutisme og retter seg mot det pedagogisk og psykologiske fagmiljøet.

Selektiv mutisme beskriver barn og unge som er konsekvent tause i en eller flere spesifikke sosiale situasjoner eller overfor bestemte personer, til tross for at de kan snakke. De fleste snakker fritt hjemme i nærmeste familie, men er tause i barnehagen eller i skolen. Nyere kunnskap har vist at selektiv mutisme er knyttet til en underliggende angstproblematikk og forstås av mange som et uttrykk for stor grad av sosial angst, noe som indikerer at tausheten ikke er viljestyrt fra barnets side. Enkelte kan være litt umodne og streve med læring i skolen. Ulike grader av utviklingsforsinkelser/ -forstyrrelser kan også være en del av tilstandsbildet. Selektiv mutisme forekommer hos litt under 1% av barnebefolkningen og kan sees helt ned i 2-3 års alder. Det er litt flere jenter enn gutter som utvikler selektiv mutisme, og tilstanden forekommer litt hyppigere hos barn og unge med to- eller flerspråklig bakgrunn.