AKTØREN Lærermanual med aktivitetsmappe

kr 1,346.00

Varenummer: 8829-00 Kategori:

Beskrivelse

Har du elever som strever med å takle skolehverdagen og finne seg til rette?

Aktøren er et undervisningsmateriale for elever på mellomtrinnet som har autismespekterforstyrrelse og evnenivå i normalområdet, men kan også passe for elever med sosio-emosjonelle vansker, elever med ADHD, engstelige elever, eller elever som av andre grunner ikke trives på skolen.

Se produktkatalog oppe på siden

Last ned informasjonsbrosjyre

For nærmere informasjon:

Ta kontakt med Gun Iversen: gun.iversen@helse-bergen.no eller på mobil 97010086.