AKTØREN Elevbok

kr 649.00

Varenummer: 8812 Kategori:

Beskrivelse

AKTØREN Elevbok med aktivitetsmateriale i form av klistremerker, plansjer, verktøymappe og verktøykort

Om Aktøren

AKTØREN skal vekke interessen for følelsene og engasjere eleven. Humoristiske innslag og illustrasjoner som vekker nysgjerrighet er viktige virkemidler. AKTØRENs visuelle og taktile elementer hjelper og støtter eleven i å fastholde fokus.

Eleven tilegner seg først forståelse av basale følelsesmessige tilstander og enkel problemløsning. Deretter blir eleven kjent med komplekse begreper som humør, dagsform, trivsel og mer nyanserte løsninger.

Materialet er satt sammen av:

  • Et variert opplevelsesmateriale, som dikt, powerpoints og filmklipp, historier, illustra- sjoner m.m. som formidler viten og vekker engasjement.
  • Analysematerialer,iformavsjekklister,spørreskjema,analyseark,taktileogvisuelleele- menter, som gjør det mulig at eleven kan være aktør i sitt eget tempo i læringsprosessen.
  • Problemløsningsmaterialer, i form av verktøykort og evalueringsark, muliggjør å prøve ut ideer og vurdere egne erfaringer.

Spennende og underholdende gruppeaktiviteter som rollespill, quiz, felles problemløs- ning, film og konkurranser sørger for at eleven kan bruke sin nye viten og ferdigheter i samspill med elever i klassen.

Last ned informasjonsbrosjyre

Aktøren: Styrke selvfølelse og grunnleggende sosial mestring

Opplæringsmateriale i grunnskolen for elever med autismespekterforstyrrelse/andre med liknende sosiale vansker og evnenivå i normalområdet.

I Aktøren arbeider eleven først med å forstå følelsenes betydning i dagliglivet og skaffe seg sosiale erfaringer om dette. Programmet avsluttes med gruppeaktiviteter om følelser og atferd.

Forutsetninger hos eleven:

Må kunne lese og gjennomføre en oppgave. Kjenne noen elever i klassen og flere voksne. 3-4 trinn virker passende.

Tilrettelegging:

Skolesituasjonen må være tilpasset elevens individuelle behov. Det er viktig å kunne bruke tid, og at samme lærer følger eleven gjennom aktivitetene. Læreren bør kjenne elevens skolehverdag godt, og samarbeide med andre på trinnet. Eleven må ha avsatt individuell ressurs 1-2 g. per uke.

For nærmere informasjon:

Ta kontakt med Gun Iversen: gun.iversen@helse-bergen.no eller på mobil 97010086.